Chcete podporiť PROCHRIST?
č.ú. 4020097346/7500 VS: 4022
IBAN SK32 7500 0000 0040 2009 7346

Online prenos

V prípade že vám online prenos seká, alebo máte iný problém prehrať video postupujte nasledovne:
V pravo, dole na prehrávacej lište nastavte kvalitu videa na AUTO.
Toto nastavbenie zabezpečí aby sa kvalita prenosu prispôsovila rýchlosti vášho internetového pripojenia.