Chcete podporiť PROCHRIST?
č.ú. 4020097346/7500 VS: 4021
IBAN SK32 7500 0000 0040 2009 7346

Demo

Témy a rečníci:

Demo

Bolek Taska:

Smysl! Je každý strůjcem svého štěstí?

Kto je Bolek Taska??

Demo

Ivan Eľko:

Zlyhanie! Koniec dobrý – všetko dobré?

Kto je Ivan Eľko?

Slavomír Slávik:

Veriť! Nejde to?

Kto je Slavomír Slávik?

Demo

Ľubomír Ďuračka:

Utrpenie! Je zdieľané utrpenie polovičné utrpenie?

Kto je Ľubomír Ďuračka?

Demo

Marián Kaňuch:

Láska! Láska zaslepuje?

Kto je Marián Kaňuch?